Tapu Rehberi

Şirketlerin tapu başvurularında yeni dönem
Şirketlerin tapu başvurularında yeni dönem
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yaklaşık...
Tapu İşlemleri Hızlanıyor
Tapu İşlemleri Hızlanıyor
Birçok tapu işlemi, taşınmazın bulunduğu yer dışında başka tapu müdürlüklerinden de yapılabiliyor. Konuya ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2018/1 sayılı genelge ile bu hizmetin daha hızlı verilebilmesine yönelik olarak düzenlemelerde...
SATIŞ İLANLARI NASIL YAPILMAKTA VE BU İLANLARA NASIL ULAŞILMAKTADIR?
SATIŞ İLANLARI NASIL YAPILMAKTA VE BU İLANLARA NASIL ULAŞILMAKTADIR?
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış ilânları tahmini satış bedelleri dikkate alınmak suretiyle İlde Basın İlân Kurumuna yayınlatılır. Buna göre; – Günlük gazete çıkıyorsa iki defa, – Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki...
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIN ALINMASINDA BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILMALIDIR?
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIN ALINMASINDA BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILMALIDIR?
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIN ALINMASINDA BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILMALIDIR? Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada,parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yerdeki; Taşınmaz il merkezinde ise;...
HAZİNE TAŞINMAZLARI SATIŞA NASIL ÇIKARILMAKTA?
HAZİNE TAŞINMAZLARI SATIŞA NASIL ÇIKARILMAKTA?
HAZİNE TAŞINMAZLARI SATIŞA NASIL ÇIKARILMAKTA VE SATIŞ BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILMAKTADIR? Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya da talep üzerine ihaleye çıkarılabilmektedir. Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların; ihale ve diğer bilgileri ile...
SATIŞI MÜMKÜN OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI NELERDİR?
SATIŞI MÜMKÜN OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI NELERDİR?
SATIŞI MÜMKÜN OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI NELERDİR? Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir. Özel mevzuatı...
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDEKİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ NELERDİR?
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDEKİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ NELERDİR?
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDEKİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ NELERDİR? Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemleri, – Borçlar Kanunu, – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, – 4706 sayılı...
HAZİNE TAŞINMAZINI SATIN ALMAK NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR?
HAZİNE TAŞINMAZINI SATIN ALMAK NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR?
Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine...
Tapuda İpotek İşlemleri!
Tapuda İpotek İşlemleri!
Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotek de yer alıyor. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabiliyor. Peki...
Tapularda e-arşiv dönemi başlıyor!
Tapularda e-arşiv dönemi başlıyor!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeni başlayan uygulamayla tapularda e-arşiv dönemine geçiliyor. Bundan böyle tüm arşivin taranarak depolanmasıyla gereksiz arşiv yığınlarının olmayacağına dikkat çeken TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü...
Cebri satış nedir?
Cebri satış nedir?
Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır? Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının...
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara...
2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?
2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?
2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim? 2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı,  defterdarlıklar, malmüdürlükleri tarafından...
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür? İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben,...
Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim? Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali...
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim? İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin...
Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali
Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali
Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirebilir miyim? 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine...
Daire Aldım e-devlet Üzerinde Göremiyorum Ne Yapmalıyım
Daire Aldım e-devlet Üzerinde Göremiyorum Ne Yapmalıyım
4 ay önce bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir? E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu...
Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir?
Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir?
Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir? Miras intikali için gereken belgeler: Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait) Fotoğraf (1 adet) İşlemde temsil var...
Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir?
Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir?
Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim? Satış işlemi için gerekli evraklar: Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait) Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)...
Bankaya Borcumu Ödedim İpoteği Kaldırmak İçin Ne Yapmalıyım
Bankaya Borcumu Ödedim İpoteği Kaldırmak İçin Ne Yapmalıyım
Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?             Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın...
Aplikasyon
Aplikasyon
Tanım : Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesidir. Gerekli Belgeler : 1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt...
Kadastro Müdürlüklerince Yer Gösterme
Kadastro Müdürlüklerince Yer Gösterme
Tanım : Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Gerekli Belgeler...
Talebe Bağlı Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapılan İşlemler
Talebe Bağlı Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapılan İşlemler
Tanım: Parselin tapu planından aynen alınan örneği. Gerekli Belgeler : 1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (TAKBIS’e bağlı olan ve ilgili tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıt...
Kadastro Müdürlüklerine Başvuru şekli
Kadastro Müdürlüklerine Başvuru şekli
Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Şekli :Kadastro Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla önce kadastro müdürü veya görevlendirilen bir personele...
Yabancı Uyruklu  Taşınmaz Edinme
Yabancı Uyruklu Taşınmaz Edinme
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN  TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşımaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görevleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görevleri
Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı “Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” ile belirlenen görev ve yetkileri şunlardır: a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin...
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim? İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin...
Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?
Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?
Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer...
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim? Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali...
Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler?
Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler?
Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler? Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar...
Cebri satış nedir?
Cebri satış nedir?
Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır? Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının...
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara...
Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?
Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?
Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir? Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler: TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait) Fotoğraf (Taraflardan...
Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır
Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır
Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir? Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. İlgili...
Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?
Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?
Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı? Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince; (1) Resmi senede tarafların son altı...
Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir
Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir
Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim. Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir. Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış...
Tapu’da Sıkça Sorulan Sorular
Tapu’da Sıkça Sorulan Sorular
Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor? Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da...
Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu işlemlerinizi şahsen veya noterden verilen vekaletname ile yetkili kılacağınız vekilleriniz aracılığıyla yapabilirsiniz. Tapu müdürlüklerindeki işlemlerinizin hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz. Şahsen veya vekiliniz olmadan, tapu müdürlüklerince...
Kat İrtifakı Kurulması 2016
Kat İrtifakı Kurulması 2016
Kimlik Belgesi: Taraflara ve varsa temsilcilerine ait. Fotoğraf: 1’er adet. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge:Vekaletname, vasi kararı, …vb Mimari proje:Yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri...
Kat Mülkiyeti Kurulması 2016
Kat Mülkiyeti Kurulması 2016
Kat Mülkiyeti  Kurulması 2016 Kimlik Belgesi:Taraflara ve varsa temsilcilerine ait. Fotoğraf:1’er adet. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge.Vekaletname, vasi kararı, …vb Mimari proje:Yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm,...
Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgeler 2016
Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgeler 2016
Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgeler 2016 A- Kimlik belgesi: Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler;  Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Pasaport (Yabancı uyruklular için), Avukat kimliği,...
Sonraki Sayfa »