24.03.2019 - Emlak Dergisi web sitesine hoş geldiniz.

Tapu Rehberi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati,...
Birçok tapu işlemi, taşınmazın bulunduğu yer dışında başka tapu müdürlüklerinden de yapılabiliyor. Konuya ilişkin Tapu...
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış ilânları tahmini satış bedelleri dikkate alınmak suretiyle İlde Basın İlân...
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIN ALINMASINDA BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILMALIDIR? Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki,...
HAZİNE TAŞINMAZLARI SATIŞA NASIL ÇIKARILMAKTA VE SATIŞ BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILMAKTADIR? Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya...
SATIŞI MÜMKÜN OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI NELERDİR? Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için...
HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDEKİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ NELERDİR? Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hazinenin özel mülkiyetindeki...
Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve...
Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotek de yer alıyor. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeni başlayan uygulamayla tapularda e-arşiv dönemine geçiliyor. Bundan böyle...
Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?...
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine,...
2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim? 2B arazileri için Tapu...
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür? İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu...
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim? Aile konutu şerhi...
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim? İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya...
Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirebilir miyim? 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun...
4 ay önce bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?...
Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir? Miras intikali...
Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim? Satış işlemi için...
Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?             Tapu...
Tanım : Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun...
Tanım : Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile...
Tanım: Parselin tapu planından aynen alınan örneği. Gerekli Belgeler : 1. Taşınmaz malın güncel tapu...
Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Şekli :Kadastro Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni...
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN  TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşımaz edinmeleri 2644...
Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı “Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve...
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim? İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya...
Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı...
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim? Aile konutu şerhi...
Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler? Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen...
Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?...
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine,...
Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir? Bağış (hibe) işlemi için Tapu...
Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir? Mülkiyet...
Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı? Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere...
Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim. Vekâlet sözleşmesinin...
Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor? Tapu Sicili...
Tapu işlemlerinizi şahsen veya noterden verilen vekaletname ile yetkili kılacağınız vekilleriniz aracılığıyla yapabilirsiniz. Tapu müdürlüklerindeki...
Kimlik Belgesi: Taraflara ve varsa temsilcilerine ait. Fotoğraf: 1’er adet. İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge:Vekaletname, vasi kararı,...
Kat Mülkiyeti  Kurulması 2016 Kimlik Belgesi:Taraflara ve varsa temsilcilerine ait. Fotoğraf:1’er adet. İşlemde temsil var ise temsile...
Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgeler 2016 A- Kimlik belgesi: Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde...
Sonraki Sayfa »